Nextrons arbeid med åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Nextron AS er en kompetansebedrift innen salg, distribusjon og integrasjon av spesialtilpassede server-løsninger for AI, Big data, IoT og annen krevende og sikker datahåndtering. Selskapet har også kontorer i Sverige, Danmark og Finland. Nextron Holding AS har kontor i Oslo. Virksomheten har ingen drift utover investering i ovennevnte datterselskap.

Nextron AS tilstreber at all virksomhet, både hos oss og våre leverandører og samarbeidspartnere, skal være i tråd med de grunnleggende menneskerettighetene og legge til rette for anstendige arbeidsforhold.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes rettigheter alle mennesker har, uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn, nasjonalitet eller hvor i verden de bor.

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

Her finner du Nextrons Rutine for forankring av arbeidet med åpenhetsloven .

Les om våre Etiske retningslinjer for leverandører

Her er lenke til Nextrons  Rapport for regnskapsåret 2023.

Ønsker du mer informasjon om Nextrons arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kan du ta kontakt via e-post til ethics@nextron.no.

Varslingsportal

Som datterselskap av Axxelerator Capital AS etterlever Nextron retningslinjer som skal hjelpe eiere, styret og ansatte i å forvalte og utvikle selskapets investeringer på best mulig måte, utover gjeldende lovgivning. Vi ønsker derfor å få kjennskap til kritikkverdige forhold relatert til all vår virksomhet. Vi ønsker å vite om uetisk atferd som er i strid med våre verdier, vårt samfunnsansvar, våre etiske retningslinjer og/eller andre forhold som svekker vårt omdømme. Her finner du varslingsportalen vår. Denne kan benyttes både om du ønsker å legge igjen navn og kontaktinformasjon eller om du ønsker full anonymitet.

Organisasjonskart pr juni 2023

Nextron

Nextron Holding AS

Nextron AS CEO Geir Elstad

Nextron AS Norway

Country Manager Geir Elstad

Management (2)

Finance, purchasing, logistics & admin(6)

Sales & marketing(7)

Technical(5)

Service & repair(2)

Web & development(2)

Antall ansatte 26

Nextron AS Sweden

Country ManagerJohnny Humbla

Sales(4) +1 consultant

Service & repair(2)

Antall ansatte 6

Nextron ApS Denmark

Country ManagerHenrik Bach

Sales(3)

Service(1)

Admin (0.3)

Antall ansatte 4.3

Nextron AS Finland

Country ManagerGeir Elstad

Sales(2)

Antall ansatte 2