Miljøfyrtårn

 

Nextron er Miljøfyrtårn-sertifisert. Dette er et synlig bevis på vårt engasjement for ansvarlig og bærekraftig drift, og det gir oss et konkret verktøy for å jobbe med miljøforbedringer og grønn omstilling.  

Som sertifisert selskap dokumenterer vi vår innsats for miljøet og samfunnet gjennom systematisk arbeid med miljøtiltak, fokus på bærekraft, arbeidsmiljø, sosialt ansvar og ønske om å tilby våre kunder produkter og løsninger som møter framtidens krav til bærekraft.  

Miljøfyrtårn er et anerkjent miljøsertifiseringsprogram for bedrifter, organisasjoner og virksomheter som ønsker å ta aktivt ansvar for miljøet og bærekraftig utvikling. Gjennom sertifiseringen forplikter vi oss til å jobbe systematisk med miljøforbedringer i tråd med nasjonale krav og internasjonale standarder. Nextron tar på denne måten ansvar for en mer bærekraftig fremtid.  

Her finner du vårt Miljøfyrtårn-sertifikat

Resultater og statistikk fra innrapporterte data

Fokus på miljø

Nextron gjennomfører i dag flere miljøtiltak innen energieffektivisering, gjenvinning og miljøvennlig transport. Gjennom bærekraftig og miljøvennlig produksjon hos våre hardware leverandører har IT-plattformene vi leverer et miljøvennlig avtrykk.

Alle nye maskiner fra Supermicro følger dagens krav til produksjon uten bruk av miljøgifter. Supermicro arbeider fokusert for å bidra til mer miljøvennlige servere og lagringssystemer. Noen konkrete tiltak som er gjennomført i de siste år er:

  • Disaggregert serverarkitektur som reduserer E-avfall ved å tillate oppgraderinger av komponenter når nye genrasjoner av maskinvare. Å minimere utskifting av hele serveren kan redusere E-avfall med opptil 90 prosent.
  • Deling av ressurser som reduserer strømforbruket ved å dele vifter og strømforsyninger, noe som resulterer i en mer optimal drift. Dette kan redusere strømforbruket med anslagsvis 10%.
  • Supermicro-servere er designet for maksimal luftstrøm, noe som resulterer i at CPU-en kan operere ved høyere temperaturer.
  • Et bredt spekter av Supermicro-servere er klare for bruk med væskekjøling, noe som reduserer viftehastigheten og behovet for HVAC, og dermed reduserer PUE. Reduksjonen i strømforbruket for serveren har vist seg å være rundt 10% per server.
  • Stadig mer effektive strømforsyninger. Helt opp i 95% effektivitet sørger for at minimalt med energi går tapt

Les mer om Supermicros «Green Computing» initiativ her: http://www.supermicro.com/about/greencomputing/

Miljøinitiativ

Nextron er medlem av Grønt Punkt® Norge AS, en resirkuleringsordning der all emballasjeforbruk innrapporteres til et felles nasjonalt gjennvinningsprogram. Nextron er også medlem av Elretur og tar ansvar for hele retur syklusen av produktene, fra innsamling og miljøsanering og til produktene er gjenvunnet.

  • Alt avfall kildesorteres, både fra produksjons- og kontorlokaler
  • Vi tar imot IKT avfall for gjenvinning
  • Vi gjenbruker våre leverandørers emballasje og pakkemateriell når vi videresender varer til våre kunder

Har du spørsmål til Nextrons miljøarbeid kan du ta kontakt med oss på: nextron@nextron.no