Service & retur

5 års garanti

På alle komplette servere og arbeidsstasjoner gir vi 5 års garanti der dette er spesifisert i ordre og faktura. Garantien gjelder alle feil og mangler som oppstår i garantitiden på maskinen, som ikke har oppstått på grunn av feil eller uforsiktig behandling. For batterier gjelder 2 års garanti, og for Desktop og CloudStorage lagringsmedier gjelder produsentens garanti.

Gratis support

Support via email og telefon er gratis i hele maskinens levetid. Support og kvalifiserte råd gis av våre egne sertifiserte teknikere.

Service alternativer

Nextron har i dag flere service alternativer for reservedeler, og tilbyr strømforsyning, harddisker hovedkort etc gunstige priser.

Prioritert utsendelse av reservedel eller innsendingsservice

Når feil på et produkt registreres, vil det bli sendt ut et erstatningsprodukt kostnadsfritt og samme dag dersom det finnes på lager. Da har kunden 14 dager på å returnere defekt del fraktfritt. Dette løser problemet raskere og egner seg godt for virksomheter med egne IT-ressurser som kan bytte reservedelen selv.

Innsendings service

Maskinen sendes inn til Nextron eller servicepartner for reparasjon. Nextron kan også sørge for innhenting hvis ønskelig.

På stedet service

Nextron tilbyr rask service respons etter ønsket behov. Ved på stedet service, sendes en sertifisert servicetekniker ut til kunden. I nærheten av våre hovedkontor gjøres service av Nextrons egne teknikere, ellers gjøres det av lokale samarbeidspartnere. Velg den service responsen som passer best.

 • På stedet service i Norge, Sverige, Danmark, Finland

  Neste dag [Mandag-Fredag 09-17]

 • På stedet service i Norge, Sverige, Danmark, Finland

  4 timers responstid samme dag [Mandag-Fredag 09-17]

 • På stedet service i Norge, Sverige, Danmark, Finland

  24 timers responstid alle dager (24/7)

 • På stedet service hele verden

  Ta kontakt for responstid og priser

Retur

Alle returer må avtales med Nextron på forhånd. Retur kan meldes inn ved å fylle ut returskjema på Nextrons nettsider. Ved godkjent retur tildeles et servicenummer. Ved standard servicenivå dekkes fraktomkostninger i forbindelse med retur av kunden. Varer som sendes til Nextron uten servicenummer aksepteres ikke.

Gå til RMA skjema

 • Nextrons ansvar
 • Når en serviceforespørsel er mottatt vil Nextron samarbeide med kunden for å løse problemet. Nextron kan forsøke fjerndiagnostisering og tiltak der dette er mulig.
 • Hvis utstyret ikke er kjøpt med ”på stedet” avtale vil Nextron vurdere om det er mest hensiktsmessig å reparere utstyret på stedet, eller i Nextrons lokaler.
 • Nextron kan etter avtale med kunden sende transportør med byttedeler. Kunden bytter den defekte delen selv.
 • Kundens ansvar
 • Gi all informasjon som er nødvendig for at Nextron skal kunne analysere feilen og forberede serviceoppdrag med valg av deler osv
 • Starte selvtester og installere og kjøre andre diagnostiseringsverktøy og programmer etter Nextrons instrukser.
 • Installere BIOS og firmware-oppdateringer og programoppdateringer som kan installeres av kunden. Utføre problemsøking på forespørsel fra Nextron for å hjelpe Nextron med å identifisere eller løse problemet.
 • Ha backup og installasjonsmedia tilgjengelig for tekniker.
 • Stille systemet som skal feilsøkes til rådighet. Inkludert å kunne slå av og starte utstyret på nytt.
 • Begrensninger i avtalen
 • Ved utrykning til feil som ikke dekkes av Nextrons hardware garanti vil serviceoppdraget faktureres i ettertid til gjeldende sats for service med tillegg for kjøring og tid på døgnet.
 • Garantibetingelsene gjelder ikke feil som skyldes kompatibilitetsproblemer, software og operativsystem problemer, feil på strømtilførsel og/eller overoppheting.
 • Hvis feilen er av en slik art at service må utføres i Nextrons lokaler, vil utstyret tas med inn til serviceverksted og så snart det er mulig bringes tilbake til kunden.
 • Nextron kan etter egen vurdering bytte til maskinvare med minst tilsvarende ytelse.
 • Reinstallasjon av software dekkes ikke av garanti eller responstid.
 • Andre betingelser
 • Nextrons ansvar for eventuelle feil og mangler etter denne avtalen er begrenset til å utføre vedlikehold/support. Dette innebærer at Nextron ikke under noen omstendighet kan holdes ansvarlig for de tap feilen måtte forårsake for kunden, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste eller annet indirekte tap.
 • Nextron er ikke ansvarlig tap av data på disker, RAID system eller andre media.